הסגר ביתי אפשרי!

עוה"ד הדר רז מתל אביב, הצליח היום למנוע מכלב השייך ללקוח של משרדו, להיכנס להסגר בכלבייה עירונית לאחר שהוגשה כנגד הכלב תלונה על נשיכה.

הליך משפטי תקדימי שנוהל מול עירייה בשרון, בעקבות דרישה להסגר של כלב בכלבייה העירונית, הסתיים השבוע, לאחר טיפולו המשפטי של עו"ד הדר רז, בכך שהווטרינר העירוני והמחלקה המשפטית של העירייה אישרו כי הכלב לא יישלח להסגר בכלבייה עירונית אלא יישאר בבית בעליו, במשך 10 ימים, וייבדק מדי יום על ידי הווטרינר הפרטי המטפל בו דרך קבע.

דמיינו לכם מצב, בו כלבכם האהוב, בן הבית, שצורף למשפחה בהיותו גור קטן, מואשם כי נשך אדם אחר, אם באשמתו או שלא באשמתו, וכעת הינכם עומדים מול הרשויות, הדורשות מכם, לשלוח את כלבכם היקר להסגר, בו ישהה בכלוב ברזל למשך עשרה ימים, הרחק מכם ומהבית שהוא אוהב.

הסגר הוא איננו קייטנה, הכלב מוחזק בכלוב ברזל, עם רצפת בטון, לעיתים מחוסר מקום בכלבייה, נמצאים מספר כלבים באותו כלוב, והדבר מהווה טראומה נפשית קשה לכלב.

כלב הנשלח להסגר במתקן הסגר ובידוד, חשוף לסיכונים רבים כגון – נשיכות, חיכוכים בין הכלבים, פציעות, מריבות, הידבקות במחלות (לרבות כלבלבת, פרוו, קדחת קרציות, שפעת מכלאות, דלקות עיניים, דלקות אוזניים, שיעול, שלשולים מטפילי מעיים בגלל תחזוקה לקויה, ותנאים סניטריים ירודים), הידבקות בקרציות ופרעושים, סכנת התייבשות, סטרס, דיכאון ושאר בעיות נפשיות שעלולות להיווצר משהייה בכלוב, דבר זה משותף לכל כלב וכלב שמגיע להסגר, וברוב המקרים, לא מעריכים נכון או מתייחסים בצורה מספקת לנזק הנפשי שנגרם להם.

הכלבים ישנים על רצפת בטון החמה בקיץ וקרה בחורף, כאשר בעת שטיפת התאים עם צינור, לא תמיד מרימים את המיטות והן נרטבות. העובדים האמונים על התחזוקה והטיפול בכלבים במתקני ההסגר שחוקים ועייפים, וחלקם אף מתעלל בכלבים מסיבות שונות (באחד ההסגרים, תועד מקרה, לפיו אחד מאנשי הצוות לא האכיל בכוונה תחילה את אחד הכלבים ש"עשה בעיות", הכלב היה רזה מאוד ובאחד הימים, אותו עובד גם בעט לכלב בראש לעיני עדים).

בשנת 1934, פורסמה פקודת הכלבת, לפיה כל כלב שנשך, חייב בהסגר ב"מאורת הרשות", למשך עשרה ימים, כדי לוודא שאינו חולה בכלבת, ולחסוך מהאדם הננשך סדרה של זריקות כואבות לטיפול בכלבת.

מאז שנת 1934 ועד לימינו אנו, השתכללה הרפואה, השתכללה הווטרינריה, וחוקקו חוקים שמטרתם לאכוף את חיסון חיות הבית בחיסון כלבת, מדי שנה (למרות שתוקף החיסון הינו לשלוש שנים, הרשויות מחייבות לחדש את החיסון מדי שנה).

חרף החידושים והתמורות, פקודת הכלבת המיושנת לא שונתה, וחובת ההסגר עומדת בעינה.

בשנת 2012, פרסם משרד החקלאות תזכיר חוק לתיקון פקודת הכלבת המיושנת, ובמסגרת תזכיר החוק, הוצע מנגנון, לפיו כלבים החשודים בנשיכה יוסגרו בהסגר ביתי ולא יישלחו להסגר בכלביות העירוניות, וזאת בהתבסס על נתונים סטטיסטיים, לפיהם, בישראל מועברים להסגר במאורת בידוד, מידי שנה, כ- 3,000 כלבים לצורך תצפית כלבת עקב נשיכה. במרבית המקרים מדובר בכלבים ביתיים ומחוסנים ללא תסמינים קליניים המעלים חשד לנגיעות בכלבת ואף מבלי שיש עדות למגע שלהם עם בעל חיים החשוד בנגיעות בכלבת. במקרים אלה, בתום תקופת ההסגר, משוחררים כלבים אלה להחזקת בעליהם.

משרד החקלאות סבר כי אין הצדקה שבכל מקרה של נשיכה, יוחזקו הכלב או החתול במאורת בידוד, אלא ניתן להסתפק, במקרים המתאימים, ולגבי חתולים וכלבים בלבד, בביצוע תצפית כלבת שלא במאורת בידוד.

בסופו של יום, מסיבות שונות, תזכיר החוק לא אושר על ידי הכנסת, והרשויות המקומיות ממשיכות לשלוח כלבים החשודים בנשיכה להסגר בכלביות העירוניות.

מאז שנת 2012 ועד לימינו אנו, הוגשו עשרות עתירות לבתי המשפט, במטרה למנוע שליחת כלבים להסגר, ורובן של העתירות נדחו, תוך חיוב העותרים בהוצאות משפט.

אולם, בין עשרות העתירות, ניתן למצוא פסקי דין, מהם ניכר כי השופטים אשר ישבו בדין מבינים את הלך הרוח, ואוהבים בעלי חיים, ובמשורה, נשלחו כלבים להסגר ביתי, תוך יצירת מנגנוני פיקוח הולמים, לרבות הפקדת עירבון כספי, פיקוח ובדיקה יומיומית של וטרינר פרטי או רשותי, ועוד.

בית המשפט קבע כי להשמת כלב בהסגר אין משמעות עונשית אלא תכלית מעשית, כאשר מטרתה להגן על הציבור מפני סיכון של הידבקות בכלבת. על הווטרינר העירוני להביא בחשבון שיקוליו את השאלה אם מדובר בכלב שיש לו בעלים, אם מדובר בכלב שחוסן מפני כלבת כך שיש כיסוי חיסוני בעת האירוע, ואם ניתן להשיג את המטרה באמצעי שפגיעתו בכלב ובבעליו פחותה מזו של השמה במאורת בידוד. השמת כלב שנשך בהסגר באורח מנדטורי, בהתעלם מהשיקולים האמורים, פוגעת בקניינו של בעל הכלב פגיעה לא מידתית, ואף גורמת לנזקים נפשיים לכלב.

עוד קבע בית המשפט כי כלב אינו חפץ אלא, מדובר ביצור חי שיש לו הרגלים ורגשות, פחדים וחששות. הוא אינו אדיש לניתוקו מסביבתו הרגילה ולהשמתו בהסגר למשך עשרה ימים במתקן הסגר ובידוד. פסיקתו של בית המשפט, מראה כי למערכת המשפט מחלחלות תפיסות אשר מכירות בהיותם של בעלי-חיים מושאים לזכויות, בנפרד ובמנותק מזכויות בעליהם.

כאשר מדובר בכלב שמטופל באורח קבוע על-ידי וטרינר ויש תיעוד על כך שהוא מחוסן מפני כלבת במועד הרלוונטי לאירוע, וכאשר בעליו נכון ליטול על עצמו הגבלות שיבטיחו הסגר ביתי של הכלב ונכון להעמיד ערובה כספית לכך – באופן שימנע כל מגע בין הכלב לבין הציבור ותוך הבאתו לבדיקה שתבטיח שהוא אינו מגלה תסמינים של מחלת הכלבת – על הווטרינר הרשותי לבחון הסדר כזה לגופו בטרם יורה על השמת הכלב במתקן הסגר ובידוד.

עו"ד רז, פנה לעירייה, ודרש כי הכלב יושם בהסגר ביתי, וזאת מאחר ומדובר בכלב מחוסן בחיסון נגד כלבת, והמידע אודות החיסון מצוי במחשבי הרשות, וכן הצביע על העובדה שהסגר בכלבייה יכול להוביל לנזקים פיזיים ונפשיים לכלב, אולם נתקל בסירוב מטעם העירייה, ונאלץ לפנות להגשת עתירה כנגד החלטת העירייה.

בטרם הוגשה העתירה שהוכנה על ידי עו"ד רז, בחר הוא לפנות בשנית למחלקה המשפטית בעירייה, והציג בפניהם פסקי דין שונים מישראל, אשר קבעו מנגנון של הסגר ביתי, את תזכיר החוק לתיקון פקודת הכלבת שפורסם בשנת 2012 על ידי משרד החקלאות, בו נקבע המנגנון של הסגר ביתי, וכן את הדין בארה"ב הקובע הסגר ביתי בלבד למשך עשרה ימים, במסגרת פנייתו, הציע עו"ד רז לעירייה כי בתקופת ההסגר הביתי ייבדק הכלב מדי יום על ידי וטרינר פרטי מטעם בעליו.

לאחר שעורכי הדין מהמחלקה המשפטית של העירייה קראו את הפסיקה ששלח אליהם עו"ד רז, ושמעו את טיעוניו, הם התרצו והחליטו כי בהתאם לחוק ולפסיקה יכול הווטרינר הרשותי להפעיל שיקול דעת ולמנוע את הסגרת הכלב במתקן הסגר ובידוד של העירייה, ובהמלצתם אישר הווטרינר הרשותי את הסגר הכלב בבית בעליו, ובתנאי שהכלב ייבדק אחת ליום אצל הווטרינר הפרטי המטפל בו.

הישג נוסף ללקוחותיו של עו"ד רז הוא שתקופת ההסגר תהיה עשרה ימים מיום האירוע הנטען ולא מיום ההסגרה, גם מהלך זה נקבע בפסקי דין בודדים, בהם בתי המשפט אימצו השקפה לפיה הליך ההסגר אינו הליך עונשי אלא הליך בירור רפואי.

לפרטים נוספים ולייעוץ משפטי ניתן לפנות לעו"ד הדר רז בטלפון 03-5101720 או 050-8668908

עו"ד הדר רז, הינו בעליו של משרד "הדר רז – משרד עורכי דין", הינו פעיל למען בעלי חיים מזה שנים רבות, המתנדב בעמותת "כפר סבא ורעננה אוהבות חיות" וכן משמש יועצה המשפטי בהתנדבות.

שלחו הודעה ישירות לוואצאפ
שלח